Skip links

Przedstawienie nowości w VS oraz dyskusja na propozycją unifikacji zapisu kodu

Spotkanie skierowane było głównie do zaawansowanych użytkowników programu VollyStation pracujących w ligach zawodowych pod egidą PLS oraz PZPS. Spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem innych słuchaczy. Na spotkaniu przedstawiliśmy nowości w VolleyStation oraz przedyskutowaliśmy temat ważny dla środowiska statystyków w Polsce czyli ujednolicenie systemu kodowania. Spotkanie prowadzili Piotr Olenderek i Iwo Wagner