Skip links

Analiza zagrywki

Prezentacja pokazuje, na przykładzie zagrywki, możliwości analizy danego elementu w VolleyStation. Analiza liczbowa z analizą wizualną przeplatają się w raportach i arkuszach. Kierunki zagrywki pokazane są w ujęciu analitycznym z kierunkami do stref oraz liczbami opisującymi efektywność zagrywki oraz jej ilość w daną strefę. Pokazujemy jak za pomocą map ciepła efektów oraz lini przedstawić kierunki zagrywki. Prezentujemy również przykład własnego arkusza do zagrywki.